การเปิดไฟล์ภาพ​

 

                    เมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วจะเจอหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Photoshop cs6 ซึ่งจะประกอบไปด้วย Menu bar option bar Toolbar Palette ต่างๆในการใช้งานแต่องค์ประกอบก็จะแตกต่างกันไป

 

การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่

 

                     ในกรณีที่เราต้องการสร้างไฟล์งานใหม่ ให้คลิกเมนู   File  ->  New   และให้ผู้ใช้กาหนดขนาดของไฟล์งานใหม่โดยระบุชื่อไฟล์งาน ในช่อง Name ขนาดความสูงความกว้างของพื้นที่ทำงาน ในส่วน ImageSize ตามความต้องการ กำหนดลักษณะพื้นหลังในส่วน Contents โดย White (สีขาว), BackgroundColor (สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ – โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)

                     – การเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาทางาน

 
 

                              Name                      ตั้งชื่อให้กับงาน

                              Preset                      ช่องสำหรับเลือกพื้นที่ ที่โปรแกรมกำหนดมาให้

                              Width                     ความกว้าง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel ,เซนติเมตร ,นิ้ว

                              Height                  ความสูง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel , เซนติเมตร ,นิ้ว

                              Resolution           ค่าความละเอียด ( ซึ่งความละเอียดบนหน้าจอ = 72)

                              color mode          เลือกชนิดของระบบสี

 
 

การเปิดไฟล์ภาพ​

 

เมื่อเรามีรูปภาพ เช่น ภาพถ่ายซึ่งต้องการนามาปรับแต่งเพิ่มเติมเราจะต้องทำการเปิดไฟล์รูปภาพนั้นขึ้นมา จากนั้นค่อยกำหนดรูปแบบการปรับแต่งตามความต้องการการเปิดไฟล์รูปภาพทำได้โดยคลิกที่เมนูFile->Open จะปรากฏวินโดว์ Open จากคลิกเลือกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Open ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม Cancel

–  การเปิด File jpegต่างๆ

การเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน

  1. Click ที่เมนู File
  2. เลือกคาสั่ง Open หรือกด Ctrl +O
  3. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อหาไฟล์ขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. จะได้ไฟล์ภาพที่เราต้องการ
 

การย่อ-ขยายภาพ

 
  1. เราต้องการแก้ไขขนาดรูปภาพที่เราได้เปิดขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการให้คลิกที่เมนูImage->Image Size จะปรากฏวินโดว์ Image Size จากนั้นให้กำหนดขนาดของรูปภาพเปิดภาพที่เราต้องการจะย่อหรือขยาย ขนาด ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
 
 

2. ไปที่เมนู Image => Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl = I

 
 

3. จากรูปจะได้ค่าดังนี้

  • Pixel Dimensions จะมีขนาดอยู่ 306.8k ที่ขนาดกว้างยาว 283x370pixel
  • Document Size จะอยู่ที่99×13.04cm (เราสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้ว,%,mm หรือ

อย่างอื่นก็ได้)

  • Resolution โดยทั่วไปถ้าเป็นรูปที่ใช้ตาม web social ต่างๆ เรามักจะใช้แค่ 72

ppi (pixelperinch) แต่ถ้าเป็นตามขนาดงานพิมพ์แล้วแค่ตรงนี้ควรจะสูงๆไว้ก่อนเพื่อความละเอียดของงาน

  • ควรจะเลือก Constrain Proportions ไว้ทุกครั้งเพื่อที่จะคงอัตราส่วนกว้าง-ยาวเอาไว้ คราวนี้

เราจะเพิ่มหรือขนาดรูป ก็สามารถทำได้เลยโดยการปรับแก้ที่ช่องตามที่ได้อธิบายด้านบน ตามวัตถุประสงค์ของ เราแก้เสร็จก็เซฟงานได้เลย  

 
 

4. ในการเซฟไฟล์ โปรแกรม Photoshop CS 6 จะถามเราอีกครั้ง ในเรื่องของคุณภาพไฟล์ว่าจะเอาขนาดไหน(ตามรูป) ใน ตัวอย่างจะเลือกแค่ 8 ก็พอเพียงพอแล้ว โดยค่ายิ่งมากขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตาม

 
 

การบันทึกงานบันทึกไฟล์ Photoshop(.PSD)

 

               การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิก เพิ่มการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผลกับโครงสร้างเดิมของภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมาโดยจะเลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD) เป็นค่าพื้นฐานดังนี้
               คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ เช่น เลเยอร์, ฟอนต์และเส้นพาธ ไว้ได้อย่าง ครบถ้วนช่วยให้การนำไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทำได้ง่ายในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน

 
 

บันทึกไฟล์ทับของเดิม

 

               การเปิดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี,แสงเงาหรือกำหนดค่าเอฟเฟ็คต์ให้กับภาพแต่ไม่ได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์(เลเยอร์คือช้อนที่จัดวางรูปภาพ)หรือสร้างกราฟริกอ่อนๆเพิ่มเติมในภาพเมือเลือกคำสั่ง File>Saveโปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่มีไดอะล็อกบ๊อกซ์SaveAs เปิดขึ้นมาหากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เดิมต้องคลิก เลือกคาสั่ง File>SaveAs )

 

บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ

 

               นอกจากการบันทึกเป็นไฟล์ .psd และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิม แล้วยังบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือกคำสั่ง File > Save As แล้วเลือกรูปแบบของไฟล์ในช่อง Format ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลายแบบดังภาพ

 
 

การเลิกใช้งานโปรแกรม

 

เมื่อเราต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ดำเนินการดังนี้
–       คลิกเลือกคำสั่ง File –> Exit  หรือคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย +
–       จากนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ

  • Edit
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร