คำแนะนำเบื้องต้น

 

ความสามารถของโปรแกรม Photoshop
              มีอยู่มากมายอย่างที่เรานึกไม่ถึงแต่ที่เป็นความสามารถหลักๆของตัวโปรแกรมเองจะถูกแบ่งเป็น 2เรื่อง คือ แก้ไขตกแต่งภาพถ่าย:งานนี้เป็นงานถนัดของ Photoshop เช่น การแก้ไขภาพที่มือให้สว่างการลบริ้วรอยที่ไม่ต้องการ ออกจากภาพรวมถึงตัดต่อนาภาพหลายๆภาพมารวมกันโดยในส่วนนี้จะเรียกว่าเป็นส่วนของงานรีทัชออกแบบ สร้างสรรค์งานกราฟิก:ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพสามิติความสามารถในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการขีดๆ เขียนๆออกแบบสร้างงานกราฟิกเช่นการวาภาพตัวการ์ตูนหรือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ

1. งานออกแบบสิ่งพิมพ์
ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น การออกแบบภาพสามมิติ , ออกแบบโลโก้ , แบนเนอร์,โบรชัวร์,นามบัตร, ใบปลิว, แผ่นพับ, หนังสือ, แคตาลอกสินค้า ,โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้านเราสามารถใช้โปรแกรมPhotoshopช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดี

2. งานออกแบบเว็บไซต์
เพื่อให้เว็บไซต์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภาพกราฟิกที่สวยงามน่าสนใจทั้งการตกแต่งด้วยภาพขนาดต่าง ๆการสร้างโลโก้ประกอบเว็บไซต์การสร้างตัวอักษรซึ่งการทำงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม Photoshop ช่วยในการออกแบบ

3. งานแก้ไขซ้อมแซมภาพ
ภาพต้นฉบับที่เราได้มาในบางครั้งมีข้อบกพร่องหลายๆ อย่าง เป็นต้นว่า ภาพมืดเกินไปภาพมีรอยขรุขระหรือมี Noise, ภาพเบลอเกินไปเป็นต้น การที่เราจะนะภาพที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้มาใช้งานจำเป็นต้องทำการแก้ไขและซ่อมแซมภาพดังกล่าวก่อนเพื่อให้ภาพที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับงาน

4. งานตัดต่อดัดแปลงภาพหรือสร้างสรรค์งานกราฟฟิกงานกราฟิกปัจจุบันผสานเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันจนเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวไม่ว่าจะเป็นถุงใส่ของปกซีดีปฏิทินตั้งโต๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์เว็บไซต์หนังสือปกวารสารนิตยสารการ์ดป้ายประชาสัมพันธ์เครื่องหมายสัญลักษณ์งานเหล่านี้ก็เกิดจากการใช้งานโปรแกรมช่วยในการออกแบบนาภาพมาสร้างสรรค์งานกราฟิกที่สวยงามมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีตลอดจนมีแนวคิดในการออกแบบที่ดี